Uzun süredir parasını biriktirdiğiniz, yerini belirlemek için bilgisayar başında saatler harcadığınız hatta belki de il-il, köy-köy gezdiğiniz arsayı sonunda aldınız. Oh mis gibi temiz hava, bol oksijen, cıvıl cıvıl kuş sesleri ve yemyeşil doğa. İşte kafanızı dinlemek ve sağlıklı hissetmek için ihtiyacınız olan şey bu. Hayır değil. Aslında bir şeye daha ihtiyacınız var. Bu arsanın üzerine bir ev yapmak. Sonuçta hep çadırda yaşayacak değilsiniz ya. Ancak ufak bir probleminiz var. Aldığınız arsa tam istediğiniz gibi fakat istediğiniz bu arsanın imar izni yok. Peki ne yapacaksınız şimdi? Merak etmeyin, arsanıza ev yapabilmenizi sağlayacak bir kaç yol var. Şimdi bu yolları tek tek gözden geçirelim.

Arsanız Köy Sınırları İçindeyse,

İmar izninize zaten ihtiyacınız yok demektir. Ancak yine de bazı izinleri almanız gerekir. Tabi yapacağınız bina için de bazı sınırlamalar var. Ancak bunlar sizi yoracak şeyler değil. Tapunuzla İlçe Özel İdaresi’ne doğrudan başvuru yaparak, gerekli belgelerin temini ile yapı izni ve ruhsatı alabilirsiniz. Yönetmelikte istenen belgeler şu şekilde listelenmiştir.
1) Tapu kayıt örneği;
Ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler:
a – Tapu senedi,
b – Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş, ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (14/6/1934 tarih 2510, 11/6/1945 tarih 4753, 22/3/1950 tarih 5618, 15/5/1959 tarih 7269, 20/7/1966 tarih 775, 2/7/1968 tarih 1051 sayılı Kanunlara göre),
c – Mülkiyete ait kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenit, yetkili diğer makamlar tarafından verilmiş belge, d – Kesinleşmiş kamulaştırma kararları.

2) Mimari proje;
a – 1/500 ölçekli umumi vaziyet planı. Binanın büyüklüğüne göre A -1 normuna sığmayan projelerde;
b – 1/50 veya 1/100 ölçekli temel, bodrum ve kat planları,
c – 1/50 veya 1/100 ölçekli en az 2 tam kesit,
d – 1/50 veya 1/100 ölçekli cephe resimleri,
(Projenin 1/100 ölçeğinde hazırlanması halinde tatbikat projesi niteliğinde olacaktır.)


3) Statik proje,
a – Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme hesap ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli resimleri,
b – Asma çatılı binaların çatı hesabı ve projesi,
c – Tesisat, elektrik, plan, proje, resim ve hesapları.


Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen; Belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ile belediye ve mücavir alan sınırları İçinde ve dışındaki yerleşme alanı dışında kalan (iskân dışı) alanlarda farklılık gösteren koşullar bulunmaktadır. Binanızı planlarken bunları göz önünde bulundurmak zorundasınız. Aksi taktirde sunacağınız proje kabul edilmez ve tekrar proje hazırlamak zorunda kalabilirsiniz. Bu da zaman ve belki de para kaybına sebep olabilir. İncelemeniz gereken yönetmelik maddeleri 49-50-51 ve 52 numaralı maddelerdir. Ayrıca 53, 54 ve 55. Maddelere de uymanız gerekir.

  • www.tugsanapaydin.com
  • www.tugsanapaydin.com
  • www.tugsanapaydin.com
  • www.tugsanapaydin.com
  • www.tugsanapaydin.com
  • www.tugsanapaydin.com

Madde 49

Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.

Madde 50

İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.

Madde 51

Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı % 40 ı geçemez.

Madde 52

Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6. 50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz. Zemin döşemesi üstü tabii zemine (0. 50) m. den fazla gömülü olan hacimler ikamete tahsis edilemez.

Madde 53

Çatı yapılması halinde kiremit kaplamalı çatıların % 33 meyille yapılması ve civarın karakterine uyulması lazımdır. Saçaklar (1.20) m. yi aşmayacak şekilde lüzumu kadar genişlikte yapılabilir.

Madde 54

Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, bitişik veya blok nizamında komşu sınırına (2.00) m. den fazla yaklaşamaz. Saçaklar, (0.20) m. yi geçmeyen çıkıntılar, bina içine dahil edilmemek şartı ile çıkma sayılmaz.

Madde 55

Her müstakil ev veya dairede en az;

1 oturma odası

1 yatak odası

1 mutfak veya yemek pişirme yeri

1 banyo veya yıkanma yeri

1 hela

bulunacaktır.

Burada 50. Maddeye dikkat çekmek isterim. Evinizi yapmadan önce inşaat izni alabilmeniz için köyde sürekli ikamet etmeniz gerekiyor. Yani Başvuru yapmadan önce tapu sahibinin ikametini köye taşımış olması şart. Yani Hafta sonları ya da bayramlarda geleceğim deyip izin alamıyorsunuz. Şehirden indim köye demeniz gerekiyor.

Arsanız Tarla(Arazi) Olarak işlenmişse;

Bu durumda arazinizin 3 şartı karşılıyor olması gerekiyor.

1) Arazi 5 dönümden büyük olmalı; 5 dönümden büyük derken ne kadar büyük olmalı onu da belirtmek lazım. 5 dönümden yani 5000 m² den büyük arsalar için imar hakkı %5 dir. 5000 m² bir arsanız varsa size 250 m² yapı hakkı verilir. Ancak buradaki detay önemli. Evinizi yaptıktan sonra kalan arazi 5000 m² nin altında düşmemeli. 5000 m² arsanıza 250 m² ev yaptığınızda arsanız 4750 m² ye düşecektir ki bu durumda size ev hakkı verilmez. Yani ne kadar büyük sorusunun cevabı da bu. Arsanızda yapacağınız ev sonrasında kalan tarım arazisi (binasız arsa) 5000 m² den daha küçük olmamalı. Bu durumda bir küçük ev yapma planınız varsa ve bu evi yaklaşık 60 m² olarak kabul edersek satın alacağınız arsanın da en az 5060 m² olmasına dikkat edin.

2) Kadastral yola sınırınız olmalı; Bu neden önemli? Şu yüzden. Devletten ya da hizmet veren kurumlardan altyapı hizmeti, yani elektrik su alabilmeniz için kadastral yola ihtiyacınız var. Aksi taktirde evinize elektrik ve su hizmeti alamazsınız. Bu yüzden de inşaat izni verilmez. Ancak burada yapabileceğiniz küçük bir hamle var. Anayasal hak olarak herkesin arazisine yol alma hakkı vardır. Eğer araziniz ile kadastral yol arasında başka bir arazi varsa bu araziden yasal olarak yol alabilirsiniz. Buna kanunda geçit hakkı denmektedir. ’Medeni Kanun’un zorunlu geçit başlığını taşıyan 748. maddesine göre genel yola çıkmak için
yeterli geçidi bulunmayan taşınmaz maliki karşılığını tam ödemek kaydıyla komşularının kendisine uygun bir yeri yol olarak bırakmalarını mahkemeden talep edebilir’’ Mahkeme bu talep doğrultusunda karar verirse yolun güzergahı haritaya bağlanır ve kararın kesinleşmesinden sonra tapu sicilinin irtifak hakları sütununa hükmen tescil yapılır. Burada yol olarak tescillenen arazi sizin araziniz olmaz. Arazi eski sahibine aittir. Sadece tapuya yol olarak kaydedilir ve buradan geçmenize olanak verilir. Bu dava yaklaşık 5-6 ay kadar sürebilir, davayı hızlandırmak isterseniz davayı açarken keşif ve bilirkişi ücretini peşinen ödeyebilirsiniz. Bu davanın daha hızlı sonuçlanmasına olanak tanır.

3) İlçe Tarımdan yazı alınmalı; İşin belki de en kolay kısmı bu. Bir başvuru yapıp arazinizde tarım yapmak istediğinize dair İlçe Tarım Müdürlüğünden yazı almanız gerekiyor. Bununla ilgili Müdürlükle görüşebilir ve hangi tarım ve ya hayvancılık izni için hangi belgelerin gerektiğini öğrenebilirsiniz. Daha sonra başvuru yapıp bu izni kolayca alabiliyorsunuz.

Arsanız Tarla(Arazi) Olarak işlenmişse ancak 5 dönümden küçükse,

Bu şartların hiç birisi arsanızda yok. Köy içerisinde değil, İmar izni yok ve 5 dönümden küçük. Bu durumda yapabileceğiniz bir şey yine de var. Normal şartlarda arsanıza yasal bir inşaat yapılmasına asla izin verilmez. Ancak aracınızla arazinize park edip aracınızda yaşamanıza da kimse karışamaz. Son zamanlarda küçük ev konseptinde sıkça duyduğunuz hareketli evler sizin için kurtuluş yoludur. Ancak dikkat, haraketli ev demek vinç yardımıyla hareket ettirdiğiniz, temeli olmayan, geçici yapılar veya konteynerler değildir. Bunların hepsi bina statüsüne girer ve şikayet olursa ya da tespit edilirse kaldırmak zorunda kalır ve ceza ödersiniz. Hareketli evden kasıt trafiğe tescili yapılmış ve tek başına ya da römork olarak trafiğe çıkış izini olan evlerdir. Bu alanda en kolay çözüm karavanlardır. Motorlu ya da römork karavanlar doğaları gereği zaten hareketli yani trafiğe tescili yapılmış yapılardır. Bir karavan alabilir ve arazinize park edip içerisinde yaşayabilirsiniz.
Ancak illa kendiniz bir ev yapacak ya da bir çelik ev ya da konteynerden yaptıracaksanız bunun mutlaka tekerlekli olması ve trafiğe tescilinin yapılması gerekmektedir. Trafik tescili yaptığınızda tıpkı arabanızda olduğu gibi bir ruhsatı olur ve belediye ekipleri geldiğinde bu ruhsatı göstererek yapının bir ev değil bir araç olduğunu gösterebilirsiniz. Bu durumda size ceza kesebilecek tek kişi bir trafik polisi olur. o da trafik kurallarına uymadan yolculuk ederseniz tabiki 🙂
Yaptığınız yapının trafiğe tescili için de elbette bazı koşullar var. Bu koşulları başka bir yazımızda sizlerle paylaşacağız. Yine okumanız gerekecek bir başka yazıysa hareketli evinize elektrik ve su sağlamakla ilgili olacaktır. Çünkü hareketli evin dezavantajı herhangi bir yapı izniniz olmadığı için normal şekilde elektrik ve su bağlatamıyorsunuz. Evinize elektrik ve su sağlamakla ilgili yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

Please follow and like us: